Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, z siedzibą przy Alei Niepodległości 7, 39-300 Mielec.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży biletów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu określonym w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez SCK w Mielcu przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji tych uprawnień należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym przez SCK w Mielcu, e-mail: iodo@kultura.mielec.pl, tel. 17 582 56 11.
5. Dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim współpracującym z SCK w Mielcu m.in. dostawcom usług ubezpieczeniowych, portalom biletowym itd. W takich przypadkach podmioty te będą przetwarzać dane osobowe w imieniu administratora na podstawie umów o powierzeniu danych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej, czyli do czasu realizacji umowy sprzedaży biletów i zgłoszenia ewentualnych reklamacji.

7. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. SCK nie będzie podejmowało zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.

Ceny ulgowe

Samorządowe Centrum Kultury przyjazne ,,Rodzinie 3+”

Przypominamy, że Samorządowe Centrum Kultury od początku uczestniczy w programie ,,Mielecka Karta Rodziny 3+”, co oznacza, że posiadacze karty mogą w naszej instytucji korzystać z ulg i zniżek.

Po 4 latach funkcjonowania ,,Mieleckiej Karty Rodziny 3+” warto wyjaśnić kilka najczęściej pojawiających się pytań i wątpliwości dotyczących korzystania z programu w naszej instytucji.

Zniżki na bilety obowiązują wyłącznie wtedy, gdy ORGANIZATOREM koncertu, spektaklu, widowiska etc. jest Samorządowe Centrum Kultury lub jego jednostki czyli Dom Kultury, Muzeum Regionalne, Miejska Biblioteka Publiczna.

Samorządowe Centrum Kultury nie jest organizatorem wszystkich przedsięwzięć, które odbywają się w Domu Kultury. Niektóre koncerty, spektakle, występy kabaretów są organizowane przez agencje zewnętrzne, które jedynie wynajmują sale Domu Kultury na występ. Łatwo to rozpoznać, ponieważ w zapowiedziach na naszej stronie, w mediach i na plakatach zawsze umieszczamy informację o tym, kto jest organizatorem wydarzenia.

Jeśli wśród organizatorów znajduje się Samorządowe Centrum Kultury, Muzeum Regionalne lub Dom Kultury, zniżki na ,,Mielecką Kartę Rodziny 3+” obowiązują.

Kupując bilety należy wylegitymować się swoją Kartą (można ją uzyskać w Urzędzie Miejskim). Podczas rezerwacji biletów należy podać numer Karty.

Przypomnijmy, z jakich ulg mogą w naszej instytucji skorzystać uczestnicy projektu ,,Mielecka Karta Rodziny 3+”.

 

Dom Kultury SCK

Dział Organizacji Imprez Artystycznych

  • niższe ceny biletów na koncerty, spektakle teatralne, występy kabaretowe itp. organizowane przez Dział Organizacji Imprez Artystycznych. Bilety w cenie do 10 zł na ,,Mielecką Kartę Rodziny 3+” są BEZPŁATNE. W pozostałych przypadkach od ceny biletu odejmujemy 10 zł (przy cenach 40 zł – na Kartę – 30 zł, itd.)
  • bezpłatny wstęp na Kartę na biletowane wystawy organizowane przez Dom Kultury (bez względu na cenę);
  • bezpłatny wstęp na koncerty i spektakle dla najmłodszych organizowane przez Dział Organizacji Imprez Artystycznych;
  • bezpłatny udział w warsztatach i plenerach artystycznych organizowanych przez Dział Organizacji Imprez Artystycznych dla dzieci i młodzieży od lat 10 do 19;

 

Dział Zespołów Artystycznych

  • 50 proc. ulgi dla każdego dziecka w opłatach za zajęcia artystyczne prowadzone przez instruktorów Działu Zespołów Artystycznych (taneczne, teatralne, wokalne, plastyczne), za warsztaty w ramach festiwali, konkursów i pokazów tanecznych prowadzonych przez instruktorów DZA, jak i zaproszonych (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym);
  • bezpłatny wstęp zarówno dla dziecka, jak i opiekuna na turnieje i festiwale taneczne organizowane przez Dział Zespołów Artystycznych (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym);
  • bezpłatny wstęp dla dziecka, i opiekuna na spektakle, musicale i koncerty – popisy przygotowywane przez Dział Zespołów Artystycznych (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym)

 

Kino GALAKTYKA

– ulgi na bilety dla każdego uprawnionego członka rodziny:

filmy 3D – 15 zł za bilet dla 1 osoby

filmy 2D -13 zł za bilet dla 1osoby

 

 

Muzeum Regionalne SCK

Pałacyk Oborskich (ul. Legionów 73) i Jadernówka (ul. Jadernych 19)

 

– bezpłatny wstęp na wszystkie wystawy stałe i okolicznościowe

 

 

* * *

Szczegółowe informacje o tym, jakie warunki należy spełniać, aby ubiegać się o ,,Mielecką Kartę Rodziny 3+”, o Partnerach projektu wraz ze szczegółami dotyczącymi zniżek i ulg wynikających z posiadania Karty znaleźć można na stronie Urzędu Miasta Mielca.

http://www.mielec.pl/mielecka-karta-rodziny-3/